تماس با ما: 02133984412| ایمیل : info@asansepehr.com

فروشگاه

پوسته استاندارد

از پوسته جهت اتصال مهره دنباله به شلنگ استفاده میشود که این فرآیند را با دستگاه پرس شلنگ میتوان انجام داد .

 

توضیحات
ویژگی
سایز

از پوسته جهت اتصال مهره دنباله به شلنگ استفاده میشود که این فرآیند را با دستگاه پرس شلنگ میتوان انجام داد .

پوسته  1/4 
پوسته  5/16 
پوسته 3/8
پوسته 1/2
پوسته 5/8
پوسته 3/4
پوسته 1
پوسته 1/4 1 
پوسته 1/2 1 
پوسته 2
پوسته 1/2 2
پوسته 3